2011, första mötet


Tid: 19-20 maj 2011
Plats: Radission Blu, Södra Hamngatan 59, Göteborg
Antal deltagare: 29
Gästföreläsare: Elie Dahan: Experience of glaucoma surgery and Express GFD
Sponsor: Alcon

Program