2012, andra mötet


Tid: 3–4 maj 2012
Plats: Radission Blu, Södra Hamngatan 59, Göteborg
Antal deltagare: 30
Gästföreläsare: Keith Barton: Ahmedshuntar
Sponsor: Medilens

Program