Kontakt


Vill du bli uppsatt på vår maillista så maila till doktor.bergstrom @ gmail.com (utan mellanslag) och anmäl dig med namn och arbetsplats.

Vill du bli borttagen från malilistan så maila från samma e-postadress till doktor.bergstrom @ gmail.com  (även här utan mellanslag).

Maillistan är öppen för alla glaukomkirurgiskt intresserade ögonläkare i Sverige.