Nästa möte


2021 års möte i Göteborg spikat till 6 – 7 maj.

Enkäten för 2019 finns att ladda ner här, och minienkäten hittar du här. Lämna in enkäten över 2019 års kirurgi! Enkäten för 2020 kommer snart.