Tidigare möten


Sällskapet har haft årliga möten sedan 2011, med undantag för pandemiåren 2020 och 2021 då mötet ställdes in.